::Inici >-Objectius

-Objectius

Objectius

General:

-       Aconseguir que els infants se sentin part integrant, important, i necessària del grup, a més a més de donar pautes emocionals positives que reforcin el desenvolupament maduratiu del nen/a i fomentar el respecte vers els companys, acceptant les diferències i respectant la convivència. 

Específics

Com a entitat que forma part d’una comunitat, el barri de Bonavista, des   de l’esplai també tenim com a objectiu:

 

-       Treballar en la dinamització del barri, realitzant activitats conjuntament amb les diverses entitats que el configuren

 

-       Fomentar la socialització de les persones que el formen, així com, la bona relació i el treball en equip

 

-       Desenvolupar les experiències afectives, motrius, socials i cognitives necessàries per identificar-se amb la cultura.

 

-       Observar i descobrir l’entorn natural i social on viu i sentir-se’n part integrant.

 

-       Afavorir aprenentatges necessaris per integrar-se a la societat de forma crítica, creativa, responsable i activa.