::Inici >-Necessitat i interŔs social del projecte

-Necessitat i interŔs social del projecte

Explicació de la necessitat i interès social del projecte

El centre d’esplai es converteix en un espai privilegiat d’inclusió social, on els nens i els joves adquireixen valors de respecte i solidarització al voltant dels demés. La seva actuació pedagògica crítica ajuda a promoure la interacció, en la educació en valors i en la empatia. Aquets espais es construeixen des de la participació social, podent convertir-se en el primer pas del llarg procés d’inclusió, a través de la participació activa i la igualtat de condicions.

L’esplai és l’educació no formal, educació fora de les escoles, doncs es considera que a les escoles no sempre es té temps per educar en valors a banda de coneixements.

En el projecte educatiu s’inclou el ideari,  s’educa en valors com l’amistat, el respecte, la natura, la igualtat, a ser capaç de pensar, etc.

Des de fa uns anys, l’arribada de nens i joves provinents d’altres països ens ha fet considerar que l’esplai continua sent una entitat oberta i permeable a l’evolució del marc social i que els esplais han de tenir una visió pròpia per interpretar aquests canvis i actuar en conseqüència.

Partint del concepte de ciutadania que defineix el seu ideari, s’ha treballat al voltant d’un projecte que ha permès reforçar el paper de l’esplai com un espai de llibertat per a tots els nens i les seves famílies, desplaçant els factors culturals i posant el accent vers la capacitat de cadascú a aspirar al major grau de felicitat. La reflexió vers aquest repte serveix per millorar el projecte educatiu.