::Inici >-Objectius generals i específics

-Objectius generals i específics

Generals:

A l’esplai com a comunitat, en l’àmbit de les relacions:

- Oferir experiències enriquidores i divertides

- Donar alternatives a les activitats d’oci comercials e individualistes

- Donar pautes emocionals positives que reforcin el desenvolupament maduratiu del nen/a

- Fomentar el respecte als companys, acceptar les diferències..

- Estimular l’adquisició d’habilitats socials, manuals i psicomotrius

- Potenciar la comunicació

- Respectar les normes de convivència

- Aconseguir que els infants se sentin part integrant, important i necessària del grup

Específics:

Com a entitat que forma part d’una comunitat, el barri de Bonavista, des de l’esplai també tenim com a objectiu:

- Treballar en la dinamització del barri, realitzant activitats conjuntament amb les diverses entitats que el configuren

- Fomentar la socialització de les persones que el formen, així com, la bona relació i el treball en equip

- Desenvolupar les experiències afectives, motrius, socials i cognitives necessàries per identificar-se amb la cultura.

- Observar i descobrir l’entorn natural i social on viu i sentir-se’n part integrant.

- Afavorir aprenentatges necessaris per integrar-se a la societat de forma crítica, creativa, responsable i activa.