::Inici >CLASSES DE REPĀS: PRIMĀRIA I ESO

CLASSES DE REPĀS: PRIMĀRIA I ESO

Aquestes classes estan destinades a alumnes que cursen primària i l'ESO i que tenen alguna dificultat a l'hora de seguir el curs. La manera de treballar és individualitzada, buscant les seves necessitats específiques i la forma en que es pugui ajudar a l'alumne/a i posteriorment se l'inclourà en un grup adient a les seves necessitats (màxim 2-3 estudiants per classe) 
Aquest treball individualitzat és impossible fer-lo sense un contacte directe amb els pares i mares, ja que la millora de l'estudiant és quasi impossible sense l'esforç i la dedicació de tots els qui l'envolten.

Problemes de males notes:

Treure males notes és un problema i si no ho és s'hi acaba convertint, per això millorar les qualificacions d'un estudiant és també millorar el seu dia a dia amb la família, professors i companys i fins i tot en el seu estat d'ànim. Els motius que porten a un estudiant a treure males notes són molt diversos i el nostre objectiu és detectar-los i ajudar millorar.
Intentar posar una mica d'ordre en la manera com estudiar, ensenyant-li tècniques d'estudi o intentar seguir uns horaris i amb un treball comú amb la família, poden fer millorar el rendiment i paral·lelament els resultats de les notes i a la vegada millorar l'estat d'ànim de l'estudiant.