::Inici >Optativa Activitats a la Natura

Optativa Activitats a la Natura

Estem davant d'una assignatura optativa de l'àrea d'Educació Física, d'iniciació a les activitats a la natura, oferta als alumnes de 3r curs de l’IES NARCÍS OLLER de Valls.

A l'assignatura es vol assolir objectius i es desenvoluparà continguts relacionats amb la bicicleta de muntanya, el senderisme i l’acampada, la orientació en el medi natural i les curses d’orientació, l’escalada.
Es treballarà la mecànica de la bicicleta, adaptar-la a cada persona, el seu mateniment bàsic, l'aprenentatge de la conducció de la  bicicleta en situacions diverses, del coneixement del BTT com esport. També l'organització i realització de sortides per la muntanya, la millora de la condició física per realitzar les activitats, així com els coneixements bàsics d'alimentació, hidratació per realitzar activitats de llarga durada lluny de pobles.., , de l'orientació al medi natural, del respecte per l'entorn, de la solidaritat i companyerisme, de la valoració de les activitats a la natura com a mitjà per a l'ocupació del temps de lleure.

L’institut es troba situat en una població que ens permet realitzar diferents activitats a la natura en l’entorn proper, però s’haurà d’organitzar les sessions per tal de realitzar les classes de forma profitosa ja que es disposa de dues sessions a la setmana en diferents dies. Per tant, una de les condicions que es posaran als alumnes és l’obligatorietat de completar el curs amb activitats fora del centre en horari escolar o no. S'ha d'explicar i argumentar el treball a realitzar també als pares dels alumnes.

Per tal de poder realitzar l'assignatura optativa existeixen requisits indispensables:

            1.- Disposar d'una bicicleta tot terreny en bon estat de conservació.

            2.- Assistir a un mínim de sortides de tot el dia per realitzar les activiats al medi natural

Un aspecte a tenir en compte és la importància del clima, que pot implicar canvis de darrera hora que obliguin a tenir una bona comunicació amb els alumnes.

Distribuïrem les 2 sessions setmanals en diferents tipus d'activitats::
- Habilitats, jocs i activitat física sense sortir de les pròpies instal.lacions.
- Teoria i pràctica sobre orientació, senderisme, escalada i organització de sortides, legislació, coneixement i manteniment de material, mecànica i reparació de btt i material divers, treball a l'aula d'informàtica amb webquest, consulta a foros i utilització de cartografia per internet etc.
- Activitats diverses pels voltants del centre, aplicant els aspectes treballats als altres blocs de continguts en situació real. Proposarem sortides de diversa dificultat i posant atenció a algun o alguns aspectes més destacats. Per aquest dia ens caldrà aprofitar la mitja hora de pati si ha sigut possible situar la franja de d'optatives abans o després del mateix.
- Sortides de tot el dia fora del centre. Activitats d'aplicació de tot el que s'ha treballat i preparat al centre.
Es pot afegir, que aquesta assignatura té un marcat caire interdisciplinar, amb relació amb àrees com les matemàtiques (graus i angles, coordenades, escales, trigonometria erc a l'apartat d'orientació, taules de desenvolupament en btt...), visual i plàstica (disseny de preses d'escalada, dibuix i perspectiva en els plànols...) ciències naturals (moviments de la terra, geologia, topografia, ecologia, corves de nivell, fauna i flora, climatologia,,,,) geografia i història (evolució de les diferents tècniques i materials, els atles i els mapes, coneixement de les diferents zones per on farem les activitats,,,,)

Apa, gaudiu de l'assignatura!!!!