RÓdio Club del TarragonŔs - EA3RCY

1_logo oficial

Presentació

El Ràdio club del Tarragonès, fundat el dia 9 de setembre de 1983,
és una entitat de tipus cultural i sense àmbit de lucre.
Aglutina a tots els radioaficionats i simpatitzants i treballa pel desenvolupament i promoció de la ràdio afició i la Ciutat de Tarragona, així com per a la recerca de  noves tecnologies i les telecomunicacions.
Col·labora, en cas que calgui, amb tot moment amb les Autoritats en quan a catàstrofes naturals o especials, posant-se sota les ordres de les Autoritats de Protecció Civil si fes falta.

NOVA JUNTA 2018:
President: Miquel Gonzalez Richart EA3-GZA
Tresorer: David Miquel Queirós EA3-HBB
Secretari: Daniel Sayago Ros EA3-NN
Vocals: Enric Arilla Arts EC3-TU
Alejandro Roig Torrell EA3-DT
Juan Carlos Muñoz Ferrera EA3-RT
Antonio López López EA3-FHX
Rafael Martínez Gámez EA3-ETE
Floreal Sierra Fabra EA3-DBJ
Ramon Romeu Estupiñá EA3-EOT
Josep M. Aleu Viñas EA3-DTB