::Portada >» La Junta

» La Junta

Components de la Junta Rectora de la Schola Cantorum dels Amics de la Catedral de Tarragona.


Mn. Miquel BARBARÀ i ANGLÈS . . . Director
Mn. Miquel CASTILLEJO i BRULL
. . . Sots-director
Francesca MAYOR COMA . . . Sots-directora
Josep Mª CEBRIÁN VALIENTE
. . . Relacions públiques
 Antonio MARTÍN MARTÍN . . . Tresorer
Elena CASTÁN MARCÉ . . . Secretària
Francesca MAYOR COMA . . . Responsable corda soprans primeres
Anna MATEU MORELLÓ . . . Responsable corda soprans segones
Anna MATEU MORELLÓ . . . Responsable corda contralts
Vicent MELIÀ FORTUNA . . . Responsable corda tenors
Mn. Joan MAGÍ FERRÉ . . . Responsable corda baixos
Núria SALLA ROIG . . . Responsable relacions amb l'orquestra
Joan CAMPDEPADRÓS i NOGUÉ . . . Responsable del grup dels diumenges
Anna MATEU MORELLÓ . . . Responsable i directora del Cor Jove
Anna MATEU MORELLÓ . . . Responsable i directora del Cor Estels
Àngels LLADÓ MAS . . . Cap de corda soprans
Elena SEGARRA FARRAN
. . . Cap de corda contralts
Josep Mª CEBRIÁN VALIENTE . . . Cap de corda tenors
Joan SOLÉ RIUS . . . Cap de corda baixos
Montserrat SUGRAÑES MIRET . . . Responsable de material
Anna MATEU MORELLÓ i
Matilde SEGURA MESTRE
. . . Responsables del local
Alícia CASTÁN MARCÉ . . . Cronista
Carme TORRÉLL ÒDENA . . . Arxivera
Agustí del DIEGO CALLEJA . . . Responsable de la pàgina web i del canal youtube
     
     

.