::Portada >╗ Repertori >.: Coral

.: Coral

Repertori de partitures de la Coral.


Descarregar repertori

Núm. Títol Autor
1 Junts caminem - Cànon Mn. Miquel Barbarà
2 Quan desvetllarem els cors Lletra: X. Morlans - Música: J. Akepsimas
3 Goigs a Santa Tecla Trans.: Enric Prats - Harm.: Joan Juncà
4 Emperadriu de la Ciutat Joiosa Llibre Vermell de Montserrat (S. XIII-XIV)
5 Akàthistos Trad.del grec (S.V-VI), P. Miquel Estradé - Melodia eslava. Adap. P. Gregori Estrada
6 Hodie Gregorià
6-bis Puer Natus (Cant d' entrada de Nadal) Gregorià
7 La Nit de Nadal (Nadala popular) Lletra: F.Casas i Amigó - Harm.: M. Barbarà
8 Nadal, Nadal (Nadala a 4 v.m.) Anònim - Popular anglesa
9 Glòria a Déu a dalt del Cel - Himne litúrgic (4 v.m.) Mn. Miquel Barbarà
10 Goigs dels Sants Màrtirs, Fructuós, Auguri i Eulogi Ll.: Mn. M.Melendres / Mu.: Mn. F.Tàpies
11 La pau us deixo Música de Taizé, a 4 v.m.
12 Veniu, cantem! (del Salm 95) Mn. Miquel Barbarà
13 En la vostra ramada - Coral a 4 v.m. G.F. Haendel
14 Oh Christe, Domine Jesu Música de Taizé
14-bis Oh Christe, Domine Jesu - Joiosa tarda de Pasqua Música de Taizé - Lletra en català: Mn. Joan Magí
15 Crist clavat en Creu (Coral a 4 v.m. de la Passió s. St. Joan) J.S. Bach
16 Cor Jesu - Motet Eucarístic a 4 v.m. Mn. Francesc Tàpies
17 Pange lingua - Himne de la Litúrgia a 4 v.m. Carlo Bortolan
18 Matí de Pasqua Florida! - Himne a 4 v.m. Ll.: Mons. A.Deig / Mu.: Mn. M.Barbarà
18-bis Matí de Pasqua Granada! - Himne a 4 v.m. Ll.: Mn. J.Magí / Mu.: Mn. M.Barbarà
19 Al·leluies i Ubi Caritas Música de Taizé
20 Cant d'acció de gràcies Ll.: Daniel Codina - Mú.: M. Franck
21 Al·leluia, Amen - melodia popular Harm.: Mn. Miquel Barbarà
22 Obrim, cantem - Cant de felicitació a 4 v.m. Mn. Miquel Barbarà
23 La bondat del Senyor Ll.: F.Bové / Mu.: J.M.Cubeles-A.Torrelles
24 Al·leluia, tots esperem - Cant de Comunió Mú.: Ireneu Segarra
25 Pare Nostre - a 4 v.m. Rimski-Korssakov / Adap.: G.Estrada
26 Cànon de la Pau Adap.: M.Teresa Giménez - Mú.: Francis Terral
27 Rossinyol - Tradicional catalana Harm.: A. Pérez Moya
28 Vós sou, Senyor Ll.: J. Camps - Mú.: Espiritual negre
29 Missa de Angelis (Kyrie i Glòria) Gregorià
30 Noia del poble Ll.: J. Soler Amigó - Mú.: Albert Taulé
31 Antífona d'introducció (Missa Chrismal) - a 4 v.m. Mn. J. Monné
32 El vespre abans - a 4 v.m. Ll.: J. Soler Amigó - Mú.: Albert Taulé
33 Llescar el pa a la taula - Cant Eucarístic rwandès Trad.: Mn. Josep Cabayol - Adap.: Mn. M.Barbarà
34 Al·leluia del Zaire Transcripció: Mn. Miquel Barbarà
35 Quan ens reunim - cànon P. Gregori Estrada
36 Ubi caritas Gregorià
37 Pregària a la Mare de Déu del Remei Mú.: Lluis Millet
38 Exulta! Ll. i Melod.: Lluis M.Bosch - Harm.: M. Barbarà
39 Goigs a la Mare de Déu del Claustre de Tarragona Ll.: Pere Ribot - Mú.: A. Pérez Moya
39-bis Goigs populars en lloança de la Mare de Déu del Claustre Mú.: Josep Gols
39-ter Ave a la Mare de Déu del Claustre de la Seu de Tarragona Ll.: Mn. J.M.Ferré / Mu.: Mn. J.Monné
40 La terra és plena - Salm 95 - a 4 v.m. Mu.: Mn. Miquel Barbarà
41 Antífona d'introducció (Dimecres de Cendra) - a 4 v.m. Mú.: Mn. Miquel Barbarà
42 Que n'és de bo - Salm 118 - a 4 v.m. Mú.: Mn. Miquel Barbarà
43 Príncep d'amor - Coral a 4 v.m. J.S. Bach
44 Sarabanda - Poble que canta - a 4 v.m. Ll.: Schola Cantorum - Mu.: G.F. Händel
45 Senyor, us cantem a 4 v.m. Trad.: Schola Cantorum - Mú.: P.I. Tschaikowsky
46 Senyor, només Vós - Aclamació evangèlica a 4 v.m. Mú.: Mn. Miquel Barbarà
47 Himne de Pentecosta (Litúrgia de les Hores) a 4 v.m. Ll.: Mn. P.Ribot / Mu.: Mn. M.Barbarà
48 Goigs a lloança de Sant Marc Ll.: A.Correig / Mu.: Mn. M.Barbarà
49 Dona nobis pacem - Cànon W.A. Mozart
50 Introït de Santa Tecla i Salm Responsorial a 4 v.m. Ll.: textos litúrgics / Mu.: Barbarà-Juncà
51 Pare Nostre Melodia litúrgica, harmonitzada per Mn. Barbarà
51-bis Pare Nostre (Versió senzilla) M. Barbarà
52 Goigs de la Mare de Déu Assumpta al Cel Ll.: Mn. J.Magí / Mu.: Mn. M.Barbarà
53 Anyell de Déu - (MD: M13) Ll.: de la Litúrgia - Mú.: Odiló Planàs - Adap.: Joan Juncà
54 Glòria a Vós, oh Crist - (MD: 6) Mú.: Goudimel - Ll.: D.Cols / Harm.: Mn. M.Barbarà
55 Ave Verum - motet Eucarístic a 4 v.m. W.A. Mozart
56 Invocatio a 4 v.m. A. Pérez Moya
57 Oh salutaris Hostia - motet Eucarístic a 4 v.m. J.M. Torrell
58 Jo sé que el meu Senyor és viu Trad.: Schola Cantorum - Ll.: P.Gerhardt - Mu.: C.A. Nystadt
59 Aghios (Sanctus de la litúrgia grega) a 4 v.m. Missa de Sant Joan Crisòstom
60 Vell Pelegrí - espiritual negre Ll.: A.Martorell / Harm.: Mn. M.Barbarà
61 Oh món, hem de deixar-te - coral Trad.: Schola Cantorum - Mú.: G.P. Telemann
62 Trisagi Marià F. Brunet Recasens
62-bis Glòria a Maria F. Brunet Recasens
63 Goigs antics i nous de la Mare de Déu de l'Esperança Ll.: A.Correig / Mu.: J.M.Musté
64 Introït de la Missa dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi a 4 v.m. Mn. Miquel Barbarà
65 River. Iesus vita nostra ("The mission") Mu.: Ennio Morricone - Adap.: Schola Cantorum
66 Adéu-siau - marxa fúnebre a 4 v.m. Ll.: Miquel Barbarà - Mú.: Joan Juncà
67 Gloria Patri - motet a 4 v.m. Palestrina
68 Iesus dulcis memoria - motet a 4 v.m. Victoria
69 Victòria! Tu regnaràs - melodia popular polaca (MD:542) Mu.: D. Julien
70 Vos done un manament nou Lletra evangèlica - Mú.: A. Melià
71 Poble de batejats - popular alemanya (MD:40) Ll.: R. Folch i Camarassa
72 Introït propi del Dijous Sant - a 4 v.m. Mú.: Ireneu Segarra
73 Solemnitat de Sant Pere i Sant Pau. Missa de Vigília. Entrada O.M. Planàs - Salm: M. Barbarà
73-bis Cant de Comunió del 2n diumenge de Pasqua Ll.: Salm 97 - Mú.: M. Barbarà
74 Jesus bleibet... - cantata 147 J.S. Bach
75 Santa Nit - popular alemanya F.X. Gruber
76 Fidels, atanseu-vos - (MD:522) Ll.: J. Bellpuig - Mú.: popular
77 Immaculada. Antífona del salm responsorial Mn. Cagigós / Harm.: J.Juncà
78 Al·leluia (de Montserrat) Mú.: Odiló Planàs - Harm.: J.Juncà
78-bis1 Al·leluia (de Montserrat). Versets Mú.: P. Odiló Planàs
78-bis2 Vetlla Pasqual. Cant solemne de l'Al·leluia Salm: A. Werner
78-ter Al·leluia (de Montserrat). Versets de Pentecosta Mú.: P. Odiló Planàs
79 Al·leluia Joan Juncà
80 Avui ens ha nascut un Salvador. Salm resp. Missa del Gall Mn. Miquel Barbarà
81 Quand j'entends (El meu cor està en presó...) Text: Pere Serafí - Adap.: O.Martorell - Mú.: Pierre Certon
82 Goigs de la convivència fraterna - Salm 132 Mn. Miquel Barbarà / Harm.: J.Juncà
83 Heus ací el Tabernacle (MD:4) Ll.: J. Úbeda - Mú.: L. Deiss
84 Veni Creator Gregorià
84-bis Veni Creator. Gregorià traduït al català Trad.: J.M. Bellpuig
85 L'Esperit del Senyor (MD:579-2) Ll.: F. Bové - Mú.: J.M. Cubeles i A. Torrelles
86 O voso galo comadre - popular gallega Harm.: M. Groba
87 Canticorum iubilo G.F. Händel
88 Aubada - popular menorquina Harm.: Tortell - Thomas
89 Muntanyes regalades - popular catalana Harm.: M. Oltra
90 Aclamo el Senyor. Immaculada, cant d'entrada Mn. Miquel Barbarà
90-bis Hora d'entre dia (Immaculada Concepció de la Mare de Déu) El cant de lloança
91 Veni Creator - Himne de la litúrgia, a 8 v.m. J.C. Ripollès / Trans.: Joan Juncà
92 Les campanes de la Catedral, ara toquen a Concili Ll.: Mn. J.Martí / Mu.: Mn. M.Barbarà - J.Juncà
93 Laudate omnes gentes, a 4 v.m. Música de Taizé
94 El Senyor és la meva força, a 4 v.m. Música de Taizé
95 Com tu, Mare Ll. i Mú.: Miquel Cubeles
96 Al bosc (Im walde) - Cant a 4 v.m. F. Mendelssohn
97 Magnificat. Càntic de Maria Melodia gregoriana
98 Concili - Ofertori - oració del concili a 4 v.m. Joan Juncà
98-bis Concili - Ofertori (Esmenat) Joan Juncà
99 Tenebrae factae sunt - responsori Divendres Sant a 4 v.m. Mn. Francesc Tàpies
100 Déu Vos Salve, Maria - a 4 v.m. Mú.: Mn. Miquel Barbarà
101 Te Deum - Himne de la liltúrgia a 4 v.m. Mú.: Miquel Barbarà i Joan Juncà
102 Rosa d'abril - Virolai Ll.: J. Verdaguer / Mu.: J. Rodoreda
103 Poble de Déu en marxa Ll. i Mú.: X. Morlans
104 Salm responsorial i Sequència de Pentecosta - de la litúrgia Mú.: A. Cagigós i gregorià
105 Aclamacions festives o Laudes Hincmari Adap.: P. B.Dalmau i P. G.Estrada
106 El cavaller enamorat (sardana) Joan Manen - Versió coral: Àngel Colomer
107 Si el món és ple de gebre-coral de l'oratori de Nadal, a 4 v.m. J.S. Bach
108 Èxode - música de la pel·lícula Ll.: Mn. J.Magí / Mu.: C.Gold / Harm.: R.Marcó
109 Hassapico (Antiga dansa grega, un dels elements del sirtakis) Ll.: Mn. J.Magí / Trans. i Harm.: Mn. M.Barbarà
110 Transeamus (Nadala popular holandesa), a 6 v.m. Hubert Cuypers
111 Laudate Dominum- salm 116 W.A. Mozart
112 Des del seu lloc sagrat - Salm 68 (67), a 4 v.m. Mú.: G. Estrada
112-bis Des del seu lloc sagrat - Salm 68 (67), a 4 v.m. Mú.: G. Estrada
113 El nou món - de la simfonia Mú.: Antonin Dvorak - Trad.: Josep Climent
114 Els deixebles reconogueren - de l'Evangeli Lluc 24,35 - Cant de comunió Mú.: G. Estrada
115 Nada te turbe Ll.: Sta.Teresa de Jesús / Mu.: J.Berthier (Taizé)
116 Tourdion Anònim francès (S.XVI)
117 O bone Iesu - motet Eucarístic, a 4 v.m. Mú.: G.P. Palestrina
118 Credo - Professió de fe (de la litúrgia hispànica) Adaptació: Mn. Miquel Barbarà
119 Poble meu, què t'he fet? - improperis Mú.: A. Comí Grau i G. Estrada
120 Diumenge de la Pentecosta - Salm responsorial Harm.: Miquel Querol
121 Cantiga 13 (Assi como Jesucristo) Mú.: Juan del Encina - Trans.: Higini Anglès
122 Pues que ya nunca nos veis Del Cancionero de Palacio (S. XVI)
123 Volem pel mar Ll. i Mú.: Mn. M.Barbarà / Orq.: J.Juncà
124 Coenantibus illis - motet Eucasrístic a 4 v.m. Mú.: Haller
125 Pan Divino y Gracioso - motet Eucarístic a 4 v.m. Guerrero
126 Caligaverunt - Responsori de Divendres Sant, a 4 v.m. Mú.: T.L. De Vitoria
127 La paraula i el ritme - Poema Ll.: Mns. Antoni Deig - Mú.: Miquel Barbarà
128 Salm 147 - Himne a Déu P. Ireneu Segarra
129 Salm 129 - Clam de perdó P. Ireneu Segarra
130 Salm 95 - Canteu al Senyor un càntic nou P. Ireneu Segarra
131 Iesus, factus in agonia - motet a 5 v.m. Mn. Francesc Tàpies
132 Sou Vós, Senyor, el pa del Cel (MD: 350) Ll.: J.M. Aragonès i M. Tort - Mú.: Psalteri de Thomas Este
133 1.492 - Amistat Universal - música de la pel·lícula 1492 Vangelis / Ll.: Mn. J.Magí / Trans. i Orq.: J.Conilles
134 Muntanyes del Canigó - popular catalana Harm.: Nadal Puig
135 Pugeu, pugeu - Coral final del Pontifical de Flames Ll.: Mn. M.Melendres / Mu.: Mn. F.Tàpies
136 Salms de Pasqua II i III A. Cagigós / Orq.: J. Juncà
137 Cant de felicitació Ll.: Mn. J.Magí / Mu.: Mn. M.Barbarà
138 Crec en un sol Déu - text nicenoconstantinopolità Mn. Miquel Barbarà
139 Cantem a la coral - Sardana Ll.: Mn. J.Magí / Mu.: J.Juncà
140 Cant d'entrada de la Mare de Déu Trad. al català del Missal Gregorià - Salm responsorial: M. Barbarà
141 Cant d'entrada ordenació de diaca Cantoral Litúrgic Bàsic
141-bis Cant d'entrada ordenació preveres - Us donaré uns pastors Cantoral Litúrgic Bàsic
142 Salm 115 - Credidi - He cregut, a 4 v.m. Mú.: Salvador Pedrola
143 Tàrraco, patrimoni de la humanitat - Himne Ll.: Mn. J.Magí / Mu.: J.Juncà
144 Salm 33 - Tasteu i veureu Mú.: Mn. Miquel Barbarà
145 Xano, xano, xim - Vals humorístic, a 6 v.m. Mn. Salvador Ritort
146 Ofertori de Santa Tecla - text de la liltúrgia, a 4 v.m. Mú.: Joan Juncà
147 Nit a muntanya (andante de la 7a simf. De Beethoven) Ll.: Centre Excursionista - Adap.: Joan Juncà
148 El meu avi - havanera catalana, a 4 v.m. J. Ortega / Adap. i Orq.: J.Juncà
149 Salm 15 (16) - Joia i festa Mn. Miquel Barbarà
150 Venen els Reis - nadala, a 4 v.m. Ll.: Miquel Saperas / Mu.: Miquel Querol
150-bis Venen els Reis (lletra sola) Mn. Joan Magí
151 Bon Nadal - nadala, a 4 v.m. Ll.: Mn. M.Barbarà / Mu.: J.Juncà
152 Himne del Jubileu, a 4 v.m. Anònim
153 Aclamació a Nostre Senyor Jesucrist, a 4 v.m. G.Jordi - A.Piqué
154 Cant d'entrada per a la Quaresma, a 4 v.m. Cantoral Litúrgic Bàsic
155 Corpus - Cant d'entrada, a 4 v.m. Mn. J. Grifoll
155-bis Salm responsorial de Corpus/B Mú.: A. Cagigós
156 Pregària - selecció de textos bíblics, a 4 v.m. Lletra: Mn. J.Magí / Mu.: J.Juncà
157 Bone Pastor - motet Eucarístic, a 4 v.m. Salvador Pedrola
158 Fortis ut mors (Pontifical de Flames I) - coral a 6 v.m. Mn. Francesc Tàpies
159 Benedicite (Pontifical de Flames Ia) - coral a 6 v.m. Mn. Francesc Tàpies
160 Si quis adoraverit bestiam (Pontifical de Flames II) - coral a 6 v.m. Mn. Francesc Tàpies
161 Redemisti nos (Pontifical de Flames III) - coral a 6 v.m. Mn. Francesc Tàpies
162 Pregària del Pontifical de Flames - coral a 4 v.m. Mn. Francesc Tàpies
163 Gràcies, oh Pare - cànon Joan Àguila
164 I - Anunciació (Evangeli segons Sant Lluc) - Oratori de Nadal Mu.: Joan Juncà
165 II - Naixement (Evangeli segons Sant Lluc) - Oratori de Nadal Mu.: Joan Juncà
166 III - Adoració dels Mags (Evangeli segons Sant Lluc) - Oratori de Nadal Mu.: Joan Juncà
167 IV - Baptisme (Evangeli segons Sant Lluc) - Oratori de Nadal Mu.: Joan Juncà
168 V - Noces de Canà (Evangeli segons Sant Lluc) - Oratori de Nadal Mu.: Joan Juncà
169 Falalà! (Musikanten) - cànon J. Rohwer
170 Cant de Comunió de Màrtirs, a 4 v.m. Josep Mª Rota
171 Amb les veus i els instruments - himne, a 4 v.m. Ll.: Mn. Joan Magí - Mú.: Joan Juncà
172 Sanctorum meritis (Himne de màrtirs) Gregorià
173 Goigs en lloança del gloriós màrtir Sant Magí Mú.: S. Ritort
173-bis A la necròpolis paleocristiana Melodies Gregorianes
174 Aplec de les roses Sant Magí de la Brufaganya - Goigs Mú.: S. Ritort
175 Himne a Tarragona (Ciutat Patrimoni de la Humanitat) Ll.: Dídac Bertran / Mu.: J.B.Meseguer
176 Felicitació - cant a 4 v.m. Mú.: Miquel Barbarà
177 Començament del Pontificat de Mons. Jaume Pujol Balsells Arq. Cantoral Litúrgic Bàsic
177-bis L'Esperit del Senyor (Cant d'entrada de la Consagració de Bisbe) Cantoral Litúrgic Bàsic
178 Cançó de sol i serena - nadala a 4 v.m. L.: Olga Xirinachs - Mú.: Mn. Miquel Barbarà
179 Salve, Cos de Crist (Ave Verum) - cant Eucarístic, a 4 v.m. Mu.: Mn. Miquel Barbarà
180 Hosanna Filio David - aclamació a 4 v.m. Mn. Salvador Ritort
181 Santíssima Trinitat / A - Salm responsorial G. Estrada
182 Corpus / A - Salm responsorial Ireneu Segarra
183 Diumenge 14 durant l'any / A - Salm responsorial  
184 Al·lelulia. Amen (de la Passió de St.Fructuós. Baptisme) Mn. Miquel Barbarà
185 Cant d'acció de gràcies - cànon Joan Àguila
186 Goigs a la Mare de Déu de Lourdes Ll.: Mn. J.Martí / Mu.: Mn. M.Barbarà
187 Testimonis, avui som nosaltres - Himne de Sant Fructuós Joan Àguila
188 Desde el Cielo (La Guadalupana) - Himne Popular mexicana
189 Oratori "Pau i Fructuós" Ll.: Mn. J.Roig / Mu.: Mns. V.Miserachs
190 Goigs en llaor del gloriós Apòstol Sant Pau Ll.: Dr. C.Cardó / Mu.: Mn. S.Ritort
191 Regina Coeli - cançó tradicional i pròpia de L'Aleixar Transc.: Mn. J.Grifoll / Mn. R.Martí
192 Ofertori Mn. M.Barbarà / J.E.Peris
193 Fratello sole e sorella luna (sobre el càntic de St. Francesc d'Assís) Transc.: S.Pellegrini / Arm.: P.Gualtieri
194 Donem-nos la pau Ll. i Mú.: Mn. Antoni Bru
195 Al·leluia i Alca't ja, Jerusalem (MD: 527) Ll.: D. Cols - Mú.: D. Julien
196 Himne a la Mare de Déu del Patrocini de Cornudella Mú.: Mn. Enric Juncosa
197 El Bon Pastor - vals Ll. i Melodia: Mn. Joan Magí - Harm.: Miquel Barbarà
198 Missa a la Sagrada Família (Conjunt de partitures de la Missa de dedicació del Temple de la Sagrada Família)
199 Domine Jesu Christe - motet Melchor Robledo
200 Himne de la Schola Cantorum i Orquestra - himne a 4 v.m. Ll.: Mn. Joan Magí - Mú.: Mn. Miquel Barbarà
201 Jo crec en Vós - Espiritual negre a 4 v.m. Mu.: M. Masson - Harm.: Mn. Miquel Barbarà
202 Queda't amb nosaltres Mn. Joan Àguila / Harm.: Imma Piñas
203 Credo Domine. Himne oficial de l'Any de la Fe.  
204 Non deerit pastor Josep-Enric Peris
205 Magnus Sanctus Paulus - Motet a 4 v.m. Ll.: de la litúrgia - Mú.: Mn. Josep Padrell
206 Christus factus est - Gradual a 4 v.m. Ll.: de la litúrgia - Mú.: Mn. Josep Padrell
207 Al·leluia, lloem el Senyor (Salm 150)  
208 Vidi aquam (gregorià) de la litúrgia de la Missa
209 Christus factus est - Gradual (gregorià) de la litúrgia de la Missa
210 Goigs en lloança dels Beats Manuel, Bisbe i Preveres neomàrtirs de l'Arquebisbat de Tarragona Lletra: J. Roig / Música: Mns. Miquel Barbarà
211 Goigs a llaor de Nostre Pare Jesús de la Passió Lletra: Mn. Josep Mª Ferré - Música: Mn. Josep Monné
212 Tota la terra es prosterna Del cantoral de Missa Dominical
213 Avui las Pau ha baixat del Cel (Nadal)  
214 Psalmus 46 Lletra: de la Litúrgia / Música: Josep-Enric Peris
215 Un temps indefinit i Eternitat Lletra: Antonieta Gili i Mns. Miquel Barbarà - Música: Mns. Miquel Barbarà
216 Dios de mi vida Lletra i Música: Mn. Ramon Pujol - Orquestració: Josep-Enric Peris
217 Himne per l'Any S. de la Misericòrdia Lletra: Eugenio Costa - Música: Paul In
218 Misericordias Domini Del cantoral de Missa Dominical
219 Jo Sóc La Porta - Antifona  
220 El Prevere i el Cardenal Lletra  i música: Josep-Enric Peris
221 Goigs a Sant Pau, Apostol Lletra: Joaquim Galià - Música: Mns. Miquel Barbarà
222 Els Segadors Lletra: Guanyavents - Música: Francesc Alió
223 Salm 150 Lletra: de la Bíblia - Música: Josep Mª Rota
224 On hi ha Veritable Amor Del cantoral de Missa Dominical
225 Parenostre  de Kairoi Orquestració: Josep-Enric Peris
226 Qui És Aquest Nen? Anònim S. XVII - Adaptació al català: Montserrat Amigó - Orquestració: Josep-Enric Peris
227 Popule Meus  
228 Goigs a la Mare de Déu de Misericordia Lletra: Josep Pont i Dalmau - Música: Mn. Josep Mª Cogul i Monné
229 El desert s'engalana - Cant d'entrada - Mare de Déu de Montserrat Cant D'entrada - del Cantoral Litúrgic Bàsic
230 Que N'es de Bo (Tasteu i Veureu) Lletra: de la Litúrgia de la Missa - Música: Mns. Miquel Barbarà
231 Mireu Mon Cor Lleetra: Jacint Verdaguer - Música: Joan Badias- Orquestració: Josep-Enric Peris

 
 

.