:: >AMBITS D'ACTUACIÓ

AMBITS D'ACTUACIÓ

ÀREA DE CONSTRUCCIÓ :

- Projectes (Obra nova, rehabilitació, legalitzacions, activitats, etc).
- Direccions l´obra i d´execiució material.
- Control de qualitat d´edificis. 
 

ÀREA DE SEGURETAT I SALUT :

- Estudi / Estudi bàsic de seguretat i salut.
- Coordinador de seguretat en fase de projecte i d´execució d´obra.
 

ÀREA DE GESTIÓ :

- Tràmit de llicencies d´obra.
- Tràmit de cèdules d´habitabilitat.
- Assesorament, gestió i estudis de viabilitat.

ÀREA DE VALORACIONS :

- Valoració de solars, terrenys, inmobles, etc.
- Pressuposts d´obra.

ÀREA JUDICIAL :

- Informes judicials, dictaments, etc.
- Valoració de danys.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA :

- Informes, certificats, etc.
- Cedules d´habitabilitat.
- Memóries valorades.
- Certificat per a declaracións d´obra.
- Aixecaments de plànols.