Botānic del Gaiā

 Centre de divulgació botànica, jardí botànic, classes d'horticultura urbana (terrasses, petits espàis, etc.) i jardineria, venda de palmàcies
i ornamentals directe viver, especialitat Trachycarpus wagnerianus
i Chamaerops humilis, lloguer de plantes, projectes i treballs jardineria, assessoria, bricojardineria, gestió de compra (plantes, materials jardí, complements, àrids, reg, etc.), manteniments privats i comunitaris, 
regs automàtics, estalvi d'aigua (sensors de pluja i d'humitat), fusta tractada (pérgoles, paviments, etc...)Fotos

               xerojardineria    botanic4                Trachi.wagplanellbotanic         raco               hivernacle       

              05  013