::Inici >FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

logo soc


ACCIONS DE FORMACIÓ D’OFERTA ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ORES DESOCUPATS/ADES FOAP 2018

 
ACCIONS FORMATIVES PENDENTS d'APROVACIÓ - OBERTES INSCRIPCIONS
 
 
Requisits d’entrada dels alumnes pels certificats de professionalitat Nivell 2:
-   Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatoria
-   Certificat de professionalitat del mateix nivel de mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir
-   Certificat de professionalitat de nivel 1 de la mateixa familia o área profesional
-   Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o cumplir les condicions d’exempció de les mateixes.
-   Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 
 
Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrá accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de competències Claus de nivel 2.
 


- ATENCIÓ SOCIOSANITARIA DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS ( SSCS0208) curs amb Certificat de professionalitat nivell 2. (470h)  


Contingut:
MF1016_2 Supor en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional 100h
MF1017_2 Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions 70h
MF1018_2 Intervenció en l'atenció sociosanitaria en institucions 70h
MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions 130h
MP0029 Mòdul de pràctiques professionals no laborals 80h (pràctiques en Residències i Centres de Dia)

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
Cuidador de minusvàlids físics o psiquics i sensorials, cuidador de persones dependents en institucions, Gerocultor

- ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA ( ADGD0308 )
curs amb Certificat de professionalitat nivell 2 (900h)

Contingut:
- MF0976_2 Operacions adminstratives comercials 160h
- MF0979_2 Gestió operativa de tresoreria 90h
- MF0980_2 Gestió auxiliar de personal 90h
- MF0981_2 Registres comptables 120h
- MF0973_1 Enregistrament de dades 90h
- MF0978_2 Gestió d'arxius 60h
- MF0233_2 Ofimàtica 190h
- MP0111 Mòdul de pràctiques professionals no laborals 80h

Ocupacions  i llocs de treball relacionats :
- empleats administratius en general
- auxiliar administratiu de comptabilitat
- auxiliar administratiu comercial
- auxiliar administratiu departament de RR.HH.ANGLÈS A1 SSCE01 170H

Requisits alumnes:
- Nivell acadèmic EGB / ESO
- No es requereixen coneixements de l'idioma.

Els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se a les proves oficials


OBERTES INSCRIPCIONS


  logo generalitat                                         logo ministeriui