::Inici >FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

logo soc


ACCIONS DE FORMACIÓ D’OFERTA ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ORES DESOCUPATS/ADES FOAP 2017

 
ACCIONS FORMATIVES SOL·LICITADES I PENDENTS D'APROVACIÓ
 
 
Requisits d’entrada dels alumnes pels certificats de professionalitat Nivell 2:
-   Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatoria
-   Certificat de professionalitat del mateix nivel de mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir
-   Certificat de professionalitat de nivel 1 de la mateixa familia o área profesional
-   Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o cumplir les condicions d’exempció de les mateixes.
-   Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 
 
Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrá accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de competències Claus de nivel 2.
 


- ATENCIÓ SOCIOSANITARIA DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS ( SSCS0208) curs amb Certificat de professionalitat nivell 2. (470h)  

1R GRUP DATES REALITZACIÓ: Gener 2018 a Juny 2018 - oberta pre- inscripció per selecció alumnes-
HORARI : DILLUNS A DIVENDRES DE  9H A 13:30H

2N GRUP DATES REALITZACIÓ: Gener 2018 a Juny 2018 - oberta pre-inscripció per selecció alumnes-
HORARI: DILLUNS A DIVENDRES DE 15H A 20HContingut:
MF1016_2 Supor en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional 100h
MF1017_2 Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions 70h
MF1018_2 Intervenció en l'atenció sociosanitaria en institucions 70h
MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions 130h
MP0029 Mòdul de pràctiques professionals no laborals 80h (pràctiques en Residències i Centres de Dia)

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
Cuidador de minusvàlids físics o psiquics i sensorials, cuidador de persones dependents en institucions, Gerocultor


ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA ( ADGD0308) curs amb Certificat de professionalitat nivell 2. (900h)  

INICI : DESEMBRE 2017
HORARI : DILLUNS A DIVENDRES DE 9H A 14H
Contingut: 
MF0976_2: Operacions administratives comercials 160h
MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria 90h
MF0980_2: Gesitó auxiliar de personal 90h
MF0981_2: Registres Comptables 120h
MF0973_1: Enregistrament de dades 90h
MF0978_1: Gestió d'arxius 60h
MF0233_2: Ofimàtica 190h
MP0111 Mòdul de pràctiques professionals no laborals 80h

Ocupacions o llocs de feina relacionats:
Empleats administratius de comptabilitat en general, Auxiliar administratiu de comptabilitat, Auxiliar administratiu de recursos humans, de serveis al personal, empleats administratius en general. ANGLÈS A1 SSCE01 170H

INICI: Gener 2018  FINALITZACIÓ: Maig 2018
HORARI : DILLUNS A DIJOUS  DE 15H A 18:30H

Requisits alumnes:
- Nivell acadèmic EGB / ESO
- No es requereixen coneixements de l'idioma.

Els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se a les proves oficials


OBERTES  PRE-INSCRIPCIONS


  logo generalitat                                         logo ministeriui