::Inici >FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

logo soc


ACCIONS DE FORMACIÓ D’OFERTA ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ORES DESOCUPATS/ADES FOAP 2018

 
ACCIONS FORMATIVES APROVADES - OBERTES INSCRIPCIONS
 
 
Requisits d’entrada dels alumnes pels certificats de professionalitat Nivell 2:
-   Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatoria
-   Certificat de professionalitat del mateix nivel de mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir
-   Certificat de professionalitat de nivel 1 de la mateixa familia o área profesional
-   Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o cumplir les condicions d’exempció de les mateixes.
-   Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 
 
Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrá accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de competències Claus de nivel 2.
 
 ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
curs amb Certificat de professionalitat nivell 2 (900h)

Contingut:
- MF0976_2 Operacions adminstratives comercials 160h
- MF0979_2 Gestió operativa de tresoreria 90h
- MF0980_2 Gestió auxiliar de personal 90h
- MF0981_2 Registres comptables 120h
- MF0973_1 Enregistrament de dades 90h
- MF0978_2 Gestió d'arxius 60h
- MF0233_2 Ofimàtica 190h
- MP0111 Mòdul de pràctiques professionals no laborals 80h

Ocupacions  i llocs de treball relacionats :
- empleats administratius en general
- auxiliar administratiu de comptabilitat
- auxiliar administratiu comercial
- auxiliar administratiu departament de RR.HH.ANGLÈS A1 SSCE01 170H

Requisits alumnes:
- Nivell acadèmic EGB / ESO
- No es requereixen coneixements de l'idioma.

Els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se a les proves oficials


OBERTES INSCRIPCIONS

ACCIONS DE FORMACIÓ PER L'OCUPACIÓ EN SERVEIS D'ATENCIÓ A LA PERSONA CONVOCATÒRIA ACOR MARC 2018-2019 APROVADES


SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
Curs amb Certificat de professionalitat de nivell 2. 470 hores.

Data Inici 1r grup : 19/11/2018   Finalització: 25/04/2019 (amb les pràctiques incloses)
Horari: Dilluns a Divendres de 9h a 14h

Data inici 2n grup : 02/04/2019  Finalització: Setembre 2019
(amb les pràctiques incloses)
Horari: Dilluns a Divendres de 9h a 13:30h

Data inici 3r grup: Abril 2019  Finalització: Setembre 2019 (amb les pràctiques incloses)
Horari: Dilluns a Divendres de 15h a 20h

Contingut:
MF1016_2  Suport en l'organtizació d'intervencions en l'àmbit institucional  100h
MF1017_2 Internvenció en l'atenció higiènico-alimentaria en institucions 70h
MF1018_2 Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions 70h
MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions.  130h
MP0029 Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 80h

Ocupacions o llocs de feina relacionats:
- Cuidador de minusvàlids físics, psíquics i sensorials
- Cuidador de persones dependents en institucions.
- Gerocultor.


DOCUMENTACIÓ A APORTAR: DNI I DARDO


OBERTES INSCRIPCIONS

  logo generalitat                                         logo ministeriui