::Inici >NOTICIES

NOTICIES

PROCESSIONARIA DEL PI

Durant el mes d’octubre es poden realitzar els tractaments per la processionària del pi, amb productes biològics que no afectin a persones ni animals.

El productes biològics es basen en organismes naturals, molt específics per al tractament de insectes defoliants com la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa). 

La OMS recomana la seva utilització per ser un extraordinari controlador d’aquests vectors de malalties, sense tenir efectes perjudicials sobre altres organismes, ni sobre el medi ambient.

 

S’ha demostrat mitjançant repetits assajos, que el producte biològic utilitzat es innocu sobre mamífers, aus, peixos d’aigua dolça, invertebrats aquàtics, animals marins.  La seva alta especificitat garanteix aplicacions segures i fiables.