::Inici >SERVEIS >PROTECCIÓ DE LA FUSTA

PROTECCIÓ DE LA FUSTA

TÈRMITS, CORCS I FONGS

TERMITS

Els tèrmits son importants descomponedors, donat que s’alimenten dels arbres morts i de la matèria orgànica en descomposició, principalment en els boscos, tot i això aquesta espècie es considerada una plaga, donat que en la seva busca d’aliments causen danys en les estructures, mobles, bases de cel·lulosa i cultius afectant directament a les activitats d’interès del ser humà.  Degut al problema econòmic que causen aquests insectes s’han desenvolupat nombrosos mètodes de tractaments per al seu control, els que podem classificar en mètodes químics, biològics, físics i culturals.

 

La empresa abans de fer cap tractament ha de inspeccionar la zona afectada, donat que les mesures de control variaran en funció  d’on està situat el niu i dels hàbits alimentaris de les termites, així com de què es el que estan atacant.

 

Un cop fet l’anàlisi es procedirà a dur a terme el tractament més adient, essent a l’hora  respectuosos amb el medi ambient, i amb les mesures de prevenció de riscos tant per als tècnics aplicadors com per les persones que habiten el lloc a tractar, tenint en compte els terminis de seguretat dels productes utilitzats.

 

Després del tractament els tècnics faran, si s’escau, les inspeccions oportunes per tal de comprovar que el tractament ha estat el correcte, i que el resultat ha estat el adequat