::Inici >SERVEIS >CONTROL DE PLAGUES

CONTROL DE PLAGUES

DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ

DESRATITZACIÓ

RATA - Fes clic aquí per veure la imatge en la seva mida original

Les rates es reprodueixen de manera molt ràpida, el seu període de gestació només es de 3 setmanes i cada cop poden tenir de 8 a 10 cries.  Un dels trets principals es la seva dentadura que creix uns 13 centímetres a l’any, d’aquí la necessitat que tenen d’estar sempre rossegant tot tipus de material, podent inclús mossegar l’acer i el formigó, això crea de vegades importants pèrdues en els processos productius de les empreses.

 

Davant un problema amb els rosegadors es quan més es necessita una empresa de Control de Plagues, per la seva eficàcia i principalment per el fet d’utilitzar la lluita integrada com a medi per a controlar el problema.

 

Previ anàlisis de la zona a tractar i de la magnitud del problema el tècnic decidirà quin tipus de producte utilitzarà i quina àrea perimetral establirà per evitar que el problema un cop controlat, es torni a reproduir. Tant mateix el tècnic realitzarà un informe de quines son les mesures preventives que la empresa haurà de prendre.

 

La empresa essent sempre respectuosa amb el medi ambient i amb les persones i animals que habiten la zona a tractar utilitza sempre caixes porta esquers per a dipositar-hi a dins el producte a utilitzar. Els rodenticides son anticoagulants que ocasionen la mort com a conseqüència de hemorràgies internes, al no ser una mort instantània la resta de la colònia no l’associa amb el menjar ingerit no provocant reaccions de rebuig.DESINSECTACIÓ

CUCARACHA - Fes clic aquí per veure la imatge en la seva mida original

Les paneroles son habitants molestos de les nostres llars, comerços, industries. Son animals primitius que es  desenvolupen ràpidament en condicions favorables de temperatura, humitat, aixopluc i disponibilitat de menjar.  Les paneroles s’adapten molt bé als llocs amb presencia humana, causant desperfectes i embrutant àrees netes, essent un risc per a la salut pública.  La gran varietat de aliments i llocs que habiten, com poden ser les escombraries, desaigües, ... incrementa el potencial como a vectors de malalties com ara la salmonel·la. El potencial de dispersió de malalties de les paneroles cap als humans es molt alt, i les infeccions no son localitzades de format imminent degut a que poden estar amagades en esquerdes i en la foscor al 75% del dia.

 

Un cop identificada una infestació amb paneroles farà falta un tractament per al seu control.  Sempre els nostres tècnics inspeccionen el terreny i desenvolupen el pla de xoc a realitzar a més de un informe per a que es prenguin les mesures correctores i preventives oportunes.

 

En funció del grau de infestació i donat que les infestacions amb paneroles normalment apareixen en llocs delicats, el tècnic avaluarà quin tipus de aplicació realitzar si es o  no  recomanable la utilització de insecticides o bé si amb la ajuda de trampes serà suficient per al control de la plaga.  Com sempre la nostra empresa utilitzarà sistemes de Lluita integrada contra la plaga a tractar, essent el més respectuosos al medi possible.

 DESINFECCIO

Existeixen milers de microorganismes patògens que ens creen una gran problemàtica en llocs que per la seva activitat son especialment sensibles.

 

Per realitzar els treballs de desinfecció la empresa utilitza maquinaria específica per a que els desinfectants arribin fins el últim racó a tractar.

 

La nostra empresa prèvia inspecció de un tècnic elabora un pla de treball a realitzar per nosaltres així com un informe de actuacions a dur a terme en el lloc afectat.  Després del treballs de desinfecció es realitzen les oportunes inspeccions i analítiques, si cal, per veure que el servei a estat eficaç.