::Començament >Electricitat

Electricitat

Que et podem oferir:


-Fer instal.lacions elèctriques
-Penjar llums
-Refer instal.lacions
-Il.luminació de jardins
-Canvi de mecanismes electrics
-Revisions i certificats del estat de les instal.lacions
-Instal.lador autoritsat pels serveis d'industria de la Generalitat de Catalunya