::Anar a l'inici >Genoma HumÓ >El Genoma HumÓ

El Genoma HumÓ

El genoma de la espècie humana consisteix en la seqüència de nucleòtids que determinen les instruccions genètiques per al seu funcionament i desenvolupament com a humà.

A partir de la informació que ens donen aquests nucleòtids (que contenen els gens), a més, podem saber les característiques físiques que conformaran aquella persona, les malalties que probablement patirà, la seva resistència a infeccions, el seu metabolisme, etc. Amb això us dic que, tenint tota la seqüència de nucleòtids que determinen el genoma humà, quan neixi un nou individu podr(í)em saber si serà víctima del càncer, si tindrà obesitat (o no), la seva capacitat craneal i cerebral, el color dels cabells, etc.

Com a annexos/curiositats:

- Encara que ens sembli d'allò més irreal, només ens diferenciem de les altres persones en un 0'01% (genèticament parlant).

- Saber com és íntegrament el genoma humà ens donarà peu a investigar sobre com canviar les característiques (físiques i del funcionament) de l'embrió per a poder "dissenyar" éssers humans al nostre gust.

- Recentment (al 2003) i gràcies al Projecte Genoma Humà, hem sigut capaços de seqüenciar el 100% de l'estructura del nostre genoma (amb una fiabilitat del 99'9%).Pel que fa als cromosomes, el patrimoni genètic dels éssers humans està compost per 23 parells de cromosomes (=46). D'aquests 23 parells, 22 parells són els autosomes (comuns a tots els homes i dones), i el parell que falten són els anomenats cromosomes sexuals.

En les dones, la parella de cromosomes sexuals tenen forma de "X"; en canvi, en els homes, un té forma de "X" i l'altre de "Y" (aquest últim conté molts menys gens). Per tant, deduïm que les dones hereten el cromosoma "X" de la mare i l'altre "X" del pare, mentre que els homes hereten el "X" de la mare i el "Y" del pare.


22 cromosomes comuns humans i la parella de cromosomes sexuals ("X" i "Y").