::Anar a l'inici >Una mica d'hist˛ria

Una mica d'hist˛ria

Hist˛ria

 

XVIII
 
J.B. Lamarck accepta que les caract. adquirides s’hereten i es transmeten de generació en generació
 
 mnjhyt
XIX
 
A. Weissman afirma que només s’hereten les caract., contenides en les cèl·lules reproductores
 
 
1859
Hooke descobreix la cèl·lula
 
   koil
1866
 
Mendel crea les lleis de la genètica
 
 
1869
 
Federico Miescher descobreix la nucleïna (DNA)
 
 
1882
 
Walther Fleming descobreix cromosomes
 
 jhytgr
1888
 
 
Neix el terme cromosoma gràcies a l’Alemany Walderyer
 
 
 
 
1900
 
Bateson i Uries redescobreixen les lleis de Mendel i realitzen experiments amb altres especies
 
 
1910
 
Thomas Hunt Morgan demostra que els gens es troben en els cromosomes
 
 ger
1913
 
 
 
Alfred Sturtevant realitza el primer mapa genètic d’un cromosoma
 
 
1933
 
Jean Brachet demostren que el DNA es troba al nucli dels cromosomes i que l’ANR es troba present en el citoplasma de totes les cèl·lules
 
 
1941
 
Edward Lawrie Tatum i George Wells Beadle descobreixen que els gens codifiquen proteïnes
 
 
1944
 
Theodore Avery, Colin McLeod i Maclyn McCarty comproven
experimentalment que el material genètic està format per ADN
 
 
1946
 
Herman J Muller experimenta amb el raig làser i descobreix coneixements sobre els gens i la seva mobilitat
 
 
1950
 
Edwin Chargaff diu que hi ha la mateixa proporció en les bases nitrogenades, d’Adenina i Timina; I de Citosina i Guanina
 
 cdfre
1952
 
Maurice Wilkins i Rosalind Franklin fotografien el DNA utilitzant una cristal·lografia de rajos X i descobreixen la estructura helicoïdal del DNA
 
 der
1953
 
Watson i Crik proposen un model de DNA fet amb cartolines i amb el qual es pot explicar la replicació del DNA
 
 ftghy
1955
 
Severo Ochoa i Grunberg-Manago, aïlla un enzim capaç de sintetitzar ARNm
 
 
1956
 
J.H Tjio i Albert Levan   descobreixen que l’ésser humà conté 46 cromosomes
 
 jhytgr
1956
 
Arthur Kornberg, deixeble del espanyol Severo Ochoa, aïlla el Dna-polimerasa; que es l’encarregat de la replicació.
 
 
1957
Meselson i Stahl, realitzen un experiment que demostra la teoria semiconservadora de Watson i Crick.
 
1961
 
Niernberg diposa dels 20 aminoàcids en tubs d’assaig
 
 
1961
 
El codi genètic s’ordena en triplets
 
 
1968
 
Okazaki, descobreix i anomena fragments de ARN, que aclareixen la duplicació del DNA
(fragments d’Okazaki)
 
 vfrr
1970
 
Hamilton Smith descobreix els enzims de transcripció, el que va permetre als científics retallar i enganxar fragments de DNA
 kolñp
1972
 
Walter Fiers i el seu equip, van ser els primers en seqüència un gen
 
 
1972
 
Primera molècula de DNA recombinat entre dues especies diferents
 
 
1976
 
Walter Fiers i el seu equip, determinen la seqüencia
completa del ARN d’un bacteri
 
 
1977
 
Es proposa un mètode, per seqüenciar les molècules de DNA
 
 
1985
 
Walter Gilbert proposa el projecte genoma humà a nivell mundial
 
 
 
 
1990
 
El NIH i el DOE engeguen oficialment el projecte genoma humà
 
 
1995
 
Per primera vegada es seqüenciar el genoma d’un organisme
 
 
1998
 
Seqüenciació del genoma d’un organisme eucariota multicel·lular
 
 
2001
 
Primeres seqüències del genoma humà, fetes pel projecte Genoma humà
 
 
2003
 
El projecte Genoma humà, va publicar la primera seqüenciació completa del genoma humà amb un 99,99% de fiabilitat