:: >Quč t'oferim? >Preparaciķ per a l'accés a cicles formatius (graus mitjā i superior)

Preparaciķ per a l'accés a cicles formatius (graus mitjā i superior)

  • Què podem fer:


   Intentem col·laborar amb l’alumne per tal que pugui assolir el seu objectiu: aprobar els exàmens.
Aquestes classes van dirigides a tots els alumnes que necessitin un reforç en alguna de les àrees d’estudi.

     Oferim la possibilitat de practicar en la resolució dels exàmens, és a dir, que des del primer dia s’intenta que l’alumne és familaritzi amb el format dels exàmens i els tipus de preguntes, i d'aquesta manera s'aprèn a resoldre'ls correctament. Tanmateix, també es donen les explicacions teòriques necessàries per tal de poder comprendre les preguntes i poder respondre de manera satisfactòria.

    En aquest sentit, som coneixedors que hi ha alumnes que intenten fer aquests exàmens per lliure, per aquests i per a qui ho necessiti, també podem explicar de forma més exhaustiva la teoria i altres aspectes que l’alumne valori.


  • Assignatures:


Comunes: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa, Matemàtiques, Tecnologia...

Específiques:
aquelles que puguin estar vinculades a l'àmbit de les ciències.