:: >Quč t'oferim? >Classes de repās: Batxillerat

Classes de repās: Batxillerat

  • Què podem fer:

    
     Podem ajudar a l’alumne a fer front a la seva etapa pre-universitaria per tal que li sigui més senzill assolir la seva meta.
Principalment va dirigit a alumnes que necessitin una ajuda en les assignatures comunes i a les de ciències.


     Fem una gran quantitat d’exercicis, ja que l’apart més important a l’hora de fer front als exàmens són els problemes, sense descuidar, però, la vessant teòrica, ja que sense una base sòlida no es podrà assolir la correcta resolució dels exercicis. A més, intentem que sigui l’alumne el que, a través dels seus propis recursos, vagi deduint la manera de respondre als problemes.


    A més, oferim la possibilitat de fer jornades intensives per a la resolució de dubtes i pràctica d'exàmens de cara a les PAU.

  • Assignatures:
  
   Llengua Catalana, Llengua Castellana
 
   Història, Filosofia

   Matemàtiques, Física, Química, Biologia